Đội ngũ bác sĩ

BS. NGUYỄN THỊ TRUNG HIỀN

BS. NGUYỄN THỊ TRUNG HIỀNPhụ trách chuyên khoa Nhi

BS.CKI. NGUYỄN BÍCH THUẬN

BS.CKI. NGUYỄN BÍCH THUẬNKhám chữa chuyên khoa Sản Phụ Khoa

PGS.TS.  NGUYỄN HOÀNG SƠN

PGS.TS. NGUYỄN HOÀNG SƠNPhụ trách chuyên khoa Tai Mũi Họng

BS. TRẦN VĂN HÙNG

BS. TRẦN VĂN HÙNGKhám chữa chuyên khoa Sản Phụ Khoa

TS.BS.  PHẠM NGỌC ĐÔNG

TS.BS. PHẠM NGỌC ĐÔNGPhụ trách chuyên môn kỹ thuật

GS.BS. PHAN SỸ AN

GS.BS. PHAN SỸ AN

BS.CKII. PHẠM THỊ HIỀN

BS.CKII. PHẠM THỊ HIỀNGiám đốc chuyên môn