Doctor Information

Đội ngũ bác sĩMeet the experts

  • BS.CKII. PHẠM THỊ HIỀN

    BS.CKII. PHẠM THỊ HIỀNGiám đốc chuyên môn