Doctor Information

Đội ngũ bác sĩMeet the experts

  • TS.BS.  PHẠM NGỌC ĐÔNG

    TS.BS. PHẠM NGỌC ĐÔNGPhụ trách chuyên môn kỹ thuật